Aanbiedingen reizen Europa Azië Amerika Afrika

13.06.2014

De zware mijnramp van Soma

Schenking van 90.000 euro voor vertwijfelde families in bergdorpen

RSD en zijn reisleiders helpen

Het waren vreselijke beelden die ons bereikten van de plaats van het rampzalige mijnongeluk: Op 13 mei stierven 301 mijnwerkers in het west-Turkse Soma en lieten vertwijfelde families achter. Hun nabestaanden werd ondersteuning toegezegd. Maar vooral familieleden die rondom Soma in moeilijk toegankelijke bergdorpen wonen, waren slecht bereikbaar voor hulp.

Zowel RSD als de in Turkije actieve reisleiders reageerden snel en gedecideerd. Met een gezamenlijke actie verzamelden ze in totaal 90.000 euro. Daardoor konden ze het leed van 21 families in de afgelegen dorpen Elmadere en Köseler enigszins verlichten, met schenkingen van 4.300 euro per familie. Het jaarloon van een mijnwerker ligt rond de 3.000 euro. Een onverwachte steun in de rug, die met grote dank werd aanvaard.

Drijvende krachten achter dit hulpproject waren de reisleiders van RSD. Ze werken in Turkije voor onze Turkse partner NBK Touristic. Door de jaren heen weten deze betrokken vrouwen en mannen steeds opnieuw geld bij elkaar te krijgen voor de ondersteuning van acties in het algemeen belang, uiteenlopend van de schenking van boeken aan kinderen op een basisschool in Antalya tot de financiële ondersteuning van oudheidkundige opgravingen en restauraties, zoals in Myra en Perge.

Toen de reisleiders van het schokkende ongeluk in Soma hoorden, hoefden ze niet lang na te denken: De 50.000 euro die ze al bij elkaar hadden voor de nieuwbouw van een school was nu dringender nodig voor families in de bergen bij Soma. Samen met een aanvulling van RSD van 40.000 euro, ontstond een bedrag van 90.000 euro.

Bedrijfsleider Recep Yavuz van NBK: «RSD is de enige Duitse reisorganisatie die de families op zo’n manier ondersteunt. Dat RSD zo achter ons staat, sterkt ons. Het vervult ons met trots dat we samen ons land helpen in deze moeilijke tijd. De bewoners en politici hier ter plaatse zullen dat niet vergeten.»

De schenking van 90.000 euro werd weloverwogen en gewetensvol verdeeld. Medewerkers van NBK Touristic hadden de bergdorpen voorheen bezocht en met veel nabestaanden gesproken, om te zien waar de nood het hoogste was. NBK-Chef Yavuz: «Ze vertelden ons dat ze geen meel, rijst of suiker nodig hadden, maar dat geldelijke ondersteuning het belangrijkste was, nu hun vader of verzorger zo tragisch de dood had gevonden.”

Een team van NBK Touristic  zal nu opnieuw de dorpen Elmadere en Köseler bezoeken, bij huizen aanbellen, schenkingen overhandigen en samen met de families thee drinken. Een gebaar van menselijkheid in een bijzonder moeilijke tijd.


terug naar overzicht