Aanbiedingen reizen Europa Azië Amerika Afrika

HanseMerkur Reisverzekering

Informatie over uw reisverzekering

Geldt uitsluitend voor prestaties die via RSD-Belgium SA geboekt zijn. Direct bij de boeking afsluitbaar, evenwel uiterlijk tot 30 dagen voor het begin van de reis.

RSD Verzekeringspakket

Reisannuleringsverzekering

Als u vanwege een verzekerde reden een geboekte reis annuleert of een reis pas later begint, vergoeden wij u de contractueel verschuldigde annulatiekosten resp. de meerkosten voor de heenreis.
Verzekerde redenen zijn bijv.:
• ernstig ongeluk,
• onverwachte en ernstige ziekte,
• overlijden,
• verlies van werk,
• sluiten van een nieuw arbeidscontract,
• verandering van werk,
• werktijdverkorting.
Er is tevens sprake van een verzekerde gebeurtenis, als u uw reis niet kunt beginnen, omdat de bevoegde vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) van uw vakantieland geweigerd heeft een visum uit te reiken. Voorwaarde hiervoor is dat de visumaanvraag door een professioneel agentschap werd ingediend.
Franchise: Het eigen risico 20 % van de te vergoeden schade, met een minimum van EUR 25,– per verzekerde persoon.

Reisonderbrekingsverzekering

Betaalt voor extra terugreiskosten bij een vroegtijdige of uitgestelde terugreis en bij een beëindiging van de reis tijdens de 1e helft van de reis (max. tijdens de eerste 8 reisdagen) de volledige, later de evenredige reisprijs uit en vergoedt de niet-gebruikte reisonderdelen bij een uitgesteld begin van de reis.
Verzekerde redenen zijn bijv.:
• ernstig ongeluk,
• onverwachte en ernstige ziekte, overlijden,
• aanzienlijke schade aan eigendom,
• vertraging van verkeersmiddelen,
• natuurrampen op de vakantieplaats.
Franchise: Het eigen risico 20 % van de te vergoeden schade, met een minimum van EUR 25,– per verzekerde persoon.

Reis-ziektekostenverzekering

Vergoeding van de kosten voor:
• ambulante en klinische behandeling bij arts in het buitenland,
• door een dokter voorgeschreven medicijnen en verbandmiddelen alsook vanwege een ongeval benodigde hulpmiddelen,
• de medisch zinvolle en door een dokter voorgeschreven repatriëring naar het eigen land,
Het eigen risico bedraagt EUR 100,– per verzekerd geval.

Verzekering voor noodgevallen

Helpt bij noodgevallen die de verzekerde persoon tijdens de reis overkomen, bijv. hulp bij noodzakelijke beëindiging van de reis, bij strafvervolging of bij verlies van betaalmiddelen en documenten.
• Directe hulp de klok rond:
• Franchise: Geen franchise
Wereldwijde alarmservice op reizen
Tel. +49 40 21031 6032

Reisongevallenverzekering

Dekt ongevallen op reis die tot invaliditeit of overlijden van de verzekerde persoon leiden.
Verzekerd bedrag:
• bij overlijden1) EUR 20.000,–
• bij invaliditeit tot EUR 40.000,–
• bergingskosten tot EUR 5.000,–
• Voor kosten van cosmetische operaties tot EUR 5.000,–
1) Voor kinderen tot 18 jaar in geval van overlijden EUR 10.000,–

Reisbageverzekering

Verzekerd bedrag:
• voor particuliere personen 2.000,– EUR
Franchise: Geen franchise


Reisannuleringsverzekering

Als u vanwege een verzekerde reden een geboekte reis annuleert of een reis pas later begint, vergoeden wij u de contractueel verschuldigde annulatiekosten resp. de meerkosten voor de heenreis.
Verzekerde redenen zijn bijv.:
• ernstig ongeluk,
• onverwachte en ernstige ziekte,
• overlijden,
• verlies van werk,
• sluiten van een nieuw arbeidscontract,
• verandering van werk,
• werktijdverkorting.
Er is tevens sprake van een verzekerde gebeurtenis, als u uw reis niet kunt beginnen, omdat de bevoegde vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) van uw vakantieland geweigerd heeft een visum uit te reiken. Voorwaarde hiervoor is dat de visumaanvraag door een professioneel agentschap werd ingediend.
Franchise: Het eigen risico 20 % van de te vergoeden schade, met een minimum van EUR 25,– per verzekerde persoon.

Informatie over uw reisverzekering

terug naar Informatie & tips